โซเชียล

การสร้างชุมชนสำหรับทั้งองค์กรของคุณ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมผ่านพื้นที่ดิจิทัลส่วนกลางที่ช่วยให้เกิดชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในเพิ่มเนื้อหาองค์ความรู้ข้อมูล

สอบถามพนักงานขาย

การนำพนักงานมารวมกัน

อนุญาตให้พนักงานแชร์ข้อมูลอัปเดตต่างๆรวมทั้งแนวคิด ตลอดจนมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆ และส่วนอื่นๆ ในองค์กรของคุณผ่านฟีดดิจิทัลส่วนกลาง

สร้างชุมชนเสมือนที่มีชีวิตชีวาสำหรับพนักงาน

พนักงานสามารถสร้างและเข้าร่วมชุมชนภายในบริษัทเพื่อสร้างเนื้อหา แบ่งปันความสนใจร่วมกัน และเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน

ส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัท

ใช้ประโยชน์จากโพสต์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถแสดงการยกย่อง ฉลองวันเกิด และยินดีผู้เข้าร่วมงานใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ของ Amity Solutions ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของไทย
Amity customersAmity customers