กรวัฒน์ เจียรวนนท์

กรวัฒน์ เจียรวนนท์

Executive Chairman & Founder

คุณกรวัฒน์มีความสนใจในการทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย และเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Amity Solutions ด้วยวิสัย-ทัศน์ในการนำทีมบริหาร สู่การปฏิวัติการทำงานของพนักงานในองค์กรทั่วโลกในยุค Digital Transformation คุณกรวัฒน์มุ่งมั่นในการสร้างพันธกิจของ Amity Solution ให้มีความเป็นรูปธรรมและมีผลต่อการทำงานในแต่ละวันของพนักงานทุกคน

นอกเหนือจากเรื่องธุรกิจ คุณกรวัฒน์มีความตั้งใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ