นีน่า โรว์ลีย์

นีน่า โรว์ลีย์

รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร

คุณนีน่านำประสบการณ์การทำงานหนึ่งทศวรรษในด้านการธนาคารเพื่อการลงทุน การพัฒนาองค์กร และการเงินเชิงกลยุทธ์มาสู่บทบาทในปัจจุบันของเธอกับตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร (SVP, Corporate Development) ของ Amity Solutions เธอมีประวัติการทำงานที่กว้างขวางซึ่งรวมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ในด้านการควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงินเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์ และการวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Planning and Analysis: FP&A) ในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ UBS Investment Bank, Kingfisher plc และในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท B2B SaaS ระดับโลกแห่งหนึ่ง คุณนีน่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท (MSc.) สาขาการจัดการ (เอกวิชาการเงิน) จาก HEC School of Management ในปารีส นอกจากนี้ คุณนีน่ายังมีภูมิหลังที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง กับความสามารถในการพูดที่หลากหลายถึง 5 ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว