ทัชพล ไกรสิงขร

ทัชพล ไกรสิงขร

Group Chief Technology Officer

คุณทัชพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จาก University of Cambridge อดีตเคยเป็นที่ปรึกษาด้านโซลูชันให้กับบริษัท IBM และเคยดำรงตำแหน่ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Convolab ทีมงานที่เคยสร้างแชทบอทให้กับลูกค้าองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 40 ราย

คุณทัชพลมีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ปัจจุบันได้บริหารงานในด้านเทคโนโลยีให้กับ Amity Solutions