Amity Bots for FMCG

ช่วยให้คุณเข้าสู่การขายแบบ Omnichannel ได้อย่างรวดเร็ว

อำนวยความสะดวกในการสร้างประสบการณ์พิเศษแบบ executive แก่ลูกค้าของคุณ โดยการใช้ AI เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภคและเลือกสรรสิ่งที่ตรงใจลูกค้าเพื่อนำไปสู่การซื้อในรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง โดยการเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ

สอบถามพนักงานขาย
Omnichannel Experience

Automate your marketing activities

Amity Bots มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างประสบการณ์การค้าปลีกแบบ Omnichannel ซึ่งแชทบอทจะช่วยตั้งแต่ค้นหาความต้องการของลูกค้าไปจนถึงขั้นช่วยปิดการขาย ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างผลกำไรมากมาย ซึ่งสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าได้ทั้งบนเว็บไซต์, LINE หรือ Facebook Messenger เราก็สามารถเชื่อมต่อข้อเสนอทางการตลาดของคุณให้กับลูกค้าได้ครบทุกช่องทาง

Marketing & Sales automation

ช่วยให้ระบบการขายและการตลาดทำงานร่วมกันได่อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ โดยใช้การจัดการด้านการดูแลเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้เนื้อหาและการดูแลที่ได้รับตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์

Customer education & FAQ

ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

แชทบอทช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์อย่างรวดเร็ว เช่น นโยบายการคืนสินค้า แคมเปญ หรือคูปอง ตลอดจนได้รับคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยๆ ได้ทันที

หลากหลายเรื่องราวประสบการณ์จากลูกค้า

บริษัท FMCG แห่งหนึ่ง หนึ่งในพันธมิตรของ Amity สร้างชุมชนผู้ใช้งานดิจิทัลให้ผู้ที่รักการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วม

อ่านเรื่องเต็ม
Amity ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ISO/IEC 27001:2013 และ SOC2 Type II