ณัฐพล ไกรสิงขร

ณัฐพล ไกรสิงขร

กรรมการผู้จัดการ Amity Solutions ประเทศไทย

คุณณัฐพล กรรมการผู้จัดการของ Amity Solutions ผสานระหว่างบทบาทการเป็นผู้บริหารและด้านนวัตกรรมได้ในแบบที่แตกต่าง เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้าน digital transformation ที่อายุน้อยที่สุดในภาคการธนาคาร คุณณัฐพลได้พิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมิร์ซ โดยสามารถสร้างรายได้มูลค่าสินค้ารวม (GMV) กว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงสามเดือนโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก การผสมผสานที่โดดเด่นระหว่างความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความเข้าใจด้านการเงิน และความรู้ทางธุรกิจ ทำให้เขาดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการนำพาธุรกิจที่หลากหลายของ Amity Solutions ไปสู่ความสำเร็จ ด้วยผลงานการสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและการขับเคลื่อนการเติบโต คุณณัฐพลพร้อมที่จะนำ Amity Solutions เข้าสู่ยุคถัดไปแห่งนวัตกรรมและความเป็นผู้นำในตลาด