ห้องข่าว Amity Solutions

อ่านบทความล่าสุดของ Amity Solutions

adpt.news
July 14, 2023

Amity Solutions ผนึกกำลัง Microsoft บุกเบิกรังสรรค์ Amity Solutions AI Platform ร่วมปูทางให้องค์กรไทย

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่าง ๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่าง ๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
mgronline.com
July 14, 2023

Amity ควงไมโครซอฟท์นำร่องแพลตฟอร์มเอไอ ASAP ชูองค์กรไทยใช้ GPT Chatbot บน Azure OpenAI

แอมิตี้โซลูชั่นส์ (Amity Solutions) ผนึกกำลังไมโครซอฟท์นำร่องแพลตฟอร์มเอไอ Amity Solutions AI Platform หรือ ASAP วางเป้าหมายปูทางองค์กรไทยสัมผัสพลังจากแชตบ็อตปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนฐานข้อมูลขององค์กรเองหรือ GPT Chatbot อย่างมั่นใจ บนคลาวด์ Microsoft Azure OpenAI

แอมิตี้โซลูชั่นส์ (Amity Solutions) ผนึกกำลังไมโครซอฟท์นำร่องแพลตฟอร์มเอไอ Amity Solutions AI Platform หรือ ASAP วางเป้าหมายปูทางองค์กรไทยสัมผัสพลังจากแชตบ็อตปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนฐานข้อมูลขององค์กรเองหรือ GPT Chatbot อย่างมั่นใจ บนคลาวด์ Microsoft Azure OpenAI

อ่านเพิ่มเติม
Forbes Thailand
July 14, 2023

Amity Solutions ผนึก Microsoft ปูทางให้องค์กรไทยใช้ AI อย่างแพร่หลาย

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่างๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่างๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
moneyandbanking.co.th
July 12, 2023

Amity Solutions ผนึกไมโครซอฟท์ เปิดตัวโซลูชันใหม่ Amity Solutions AI Platform

แอมิตี โซลูชันส์ เปิดตัวโซลูชันใหม่ชื่อว่า “แอมิตี โซลูชันส์ เอไอ แพลตฟอร์ม” (Amity Solutions AI Platform: ASAP) ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเริ่มใช้งานผู้ช่วย Generative AI ของตนเองได้อย่างง่ายดายเพียงใช้เวลาไม่กี่นาที ขับเคลื่อนโดย Azure OpenAI ของไมโครซอฟท์ และเทคโนโลยี GPT ของ OpenAI ซึ่งอยู่เบื้องหลังแชตจีพีที (ChatGPT) ผู้ช่วยเสมือนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และใช้การเขียนโค้ดน้อยที่สุด (low-code virtual assistants) ของแอมิตี โซลูชันส์

แอมิตี โซลูชันส์ เปิดตัวโซลูชันใหม่ชื่อว่า “แอมิตี โซลูชันส์ เอไอ แพลตฟอร์ม” (Amity Solutions AI Platform: ASAP) ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเริ่มใช้งานผู้ช่วย Generative AI ของตนเองได้อย่างง่ายดายเพียงใช้เวลาไม่กี่นาที ขับเคลื่อนโดย Azure OpenAI ของไมโครซอฟท์ และเทคโนโลยี GPT ของ OpenAI ซึ่งอยู่เบื้องหลังแชตจีพีที (ChatGPT) ผู้ช่วยเสมือนแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และใช้การเขียนโค้ดน้อยที่สุด (low-code virtual assistants) ของแอมิตี โซลูชันส์

อ่านเพิ่มเติม
posttoday.com
July 12, 2023

Amity ผนึก ไมโครซอฟท์ ต่อยอดเทคโนโลยี GPT สู่ แพลตฟอร์ม AI ยุคใหม่

Amity Solutions ผนึก ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ต่อยอดเทคโนโลยี GPT พัฒนา ASAP แพลตฟอร์ม AI ยุคใหม่ เผย นกแอร์-ทิพยประกันชีวิต ใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

Amity Solutions ผนึก ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ต่อยอดเทคโนโลยี GPT พัฒนา ASAP แพลตฟอร์ม AI ยุคใหม่ เผย นกแอร์-ทิพยประกันชีวิต ใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม
mxphone.com
July 12, 2023

AMITY SOLUTIONS ผนึกกำลังไมโครซอฟท์ บุกเบิกรังสรรค์ AMITY SOLUTIONS AI PLATFORM

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่าง ๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

แอมิตี โซลูชันส์ (Amity Solutions) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันแชตบอตปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (artificial intelligence: AI) สำหรับองค์กรต่าง ๆ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายคือเพื่อเร่งการนำ AI ไปพัฒนาใช้งานอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม