Generative AI
Amity Solutions
1
นาที อ่าน
August 28, 2023

3 ตัวอย่างเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันที่สำคัญต่อชีวิตยุคดิจิทัล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมาก ซึ่งหลายคนที่ยังไม่รู้จักเทคโนโลยี AI ดีพอ หรืออาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว รวมถึงยังไม่มีโอกาสสัมผัสหรือหยิบจับมาใช้งาน แต่รู้หรือไม่ว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวและใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของเรามากกว่าที่คิด วันนี้พาไปรู้จักกับ 3 เทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจและมีความสำคัญกับการทำงานในยุคดิจิทัลนี้

เทคโนโลยี "AI" vs "ระบบอัตโนมัติ" ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า ในหลายอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจและระบบอัตโนมัติ มาใช้งานกันมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีกว่าเดิม แต่ถ้าหากเราเป็นคนที่กำลังพัฒนาธุรกิจใหม่ จะเลือกใช้เทคโนโลยี AI หรือระบบอัตโนมัติมาใช้งานดี แล้วทั้ง 2 ระบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? อ่านต่อที่ด้านล่างนี้

เทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันเรื่องกระบวนการทำงาน โดยเทคโนโลยี AI มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ทำให้ระบบหรือเครื่องจักรสามารถเรียนรู้ได้เองโดยอัตโนมัติจากการจดจำรูปแบบข้อมูลที่มี พร้อมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ รวมถึงจดจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับระบบอัตโนมัตินั้น มีรูปแบบการทำงานที่มีการตั้งโปรแกรมเพื่อให้เครื่องจักรทำงานตามคำสั่งที่ป้อนไว้ โดยไม่ได้ทำการวิเคราะห์หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเหมือน AI โดยเป็นระบบที่เน้นการทำตามคำสั่งและควบคุมงานให้อยู่ในแบบแผนที่วางไว้เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี AI เป็นระบบที่น่าสนใจ และในหลายอุตสาหกรรมเลือกหยิบมาใช้งาน ด้วยจุดเด่นเรื่องความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และช่วยตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์มากกว่า แต่สำหรับระบบอัตโนมัติจะเหมาะกับงานที่ทำตามคำสั่งและกฎเดิม ๆ ที่ไม่มีการเรียนรู้หรือพัฒนาเพิ่มเติม

เทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน
เทคโนโลยี AI ในปัจจุบัน

GPT 3.5

หนึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกอย่าง GPT 3.5 (Generative Pre-trained Transformer 3.5) ที่พัฒนาโดย OpenAI โมเดล Chatbot อัจฉริยะ ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้านการแปลภาษา แต่ยังสามารถตอบโต้ด้วยข้อความและสร้างสรรค์เนื้อหาประเภทต่าง ๆ ตามโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่ต่างจากการสื่อสารกับมนุษย์ ซึ่งในหลายธุรกิจได้นำระบบแชทบอต GPT 3.5 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์ข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีต นับได้ว่าเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาในด้านการหาข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

Chatbot

Chatbot เป็นโปรแกรมที่หยิบนำเอาความสามารถของเทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจ อย่างการคิดวิเคราะห์และการประมวลผลคำตอบ มาใช้ในรูปแบบการตอบโต้ด้วยบทสนทนาผ่านตัวอักษรแบบอัตโนมัติ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำการสื่อสารได้ตลอดทั้งวันแทนการใช้พนักงาน พร้อมสามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโปรแกรมยอดนิยมในธุรกิจแบบ B2C (Business-to-Customer) อย่างธุรกิจ FMCG-ค้าปลีก ธุรกิจประกัน หรือธุรกิจสายการบิน เป็นต้น

ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เทคโนโลยี AI เหนือกว่าระบบอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน มีหลายธุรกิจที่นำความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในหลาย ๆ ส่วน เช่น ผู้ให้บริการระบบ Fleet Management ซึ่งเป็นระบบบริหารงานขนส่งและติดตามยานพาหนะที่กำลังใช้งานอยู่ โดยนำ AI มาใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความเร็ว การเบรก และการเข้าโค้ง มาวิเคราะห์และแจ้งเตือนความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับรถ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้ รวมถึงสามารถนำ AI ไปวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรตามเวลาจริง เส้นทางย้อนหลัง และตัวแปรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

หรือ Facilities Management เทคโนโลยีบริหารทรัพยากร ที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รวบรวมจากเซนเซอร์ อุปกรณ์ และบันทึกการบำรุงรักษา เพื่อคาดการณ์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระบบ หรือส่วนที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุง ทั้งนี้จะเป็นการประหยัดเวลาการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นได้

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด และพร้อมเป็นผู้ช่วยในการทำงานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาผู้ช่วย AI สำหรับองค์กรของคุณ เลือกใช้แพลตฟอร์ม Amity Solutions ระบบแชทบอท AI อัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มพลังในการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และง่ายดาย สามารถตอบคำถามพื้นฐานลูกค้าอย่างแม่นยำ ช่วยสร้างความพึงพอใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ดีที่ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่พนักงานในองค์กรของคุณ

สนใจใช้บริการ ลงทะเบียนสอบถามได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ แล้วรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับได้เลย