Generative AI
3
นาที อ่าน
October 6, 2023

5 เคล็ดลับการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจ รู้ไวธุรกิจโตก่อนใคร

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยี AI ได้รับการพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่องค์กรธุรกิจได้อย่างหลากหลาย จึงมีองค์กรธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่เริ่มปรับตัวด้วยการนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน แต่สำหรับองค์กรธุรกิจที่กำลังลังเลสงสัยว่า ถ้าจะนำ AI มาใช้กับธุรกิจของตนควรเริ่มต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านใดได้บ้าง เราจะมาบอกให้ได้รู้กันที่นี่เลย

AI นำมาใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
AI นำมาใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย

เทคโนโลยี AI นำไปใช้กับธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด

ผู้ประกอบการสามารถนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้กับธุรกิจ ด้วยการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และจัดประเภทของลูกค้าตามอายุ เพศ ความชื่นชอบ และความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อที่จะได้นำเสนอสินค้าและโปรโมชันที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

2.กระตุ้นการขาย

ไม่เพียงแค่การสร้างสรรค์แคมเปญทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ แต่การนำ AI มาใช้ในการจัดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และรู้ว่าควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร เพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน และนำไปสู่การปิดการขายได้ในที่สุด

3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้า

การนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจ ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ AI สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ และยังลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยได้ อีกทั้งทำให้องค์กรธุรกิจสามารถผลิตสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดอีกด้วย

4.ให้บริการลูกค้า สร้างความประทับใจ

องค์กรธุรกิจยังสามารถนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการสร้าง AI Chatbot ที่คอยตอบคำถาม แนะนำสินค้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือจะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความคิดเห็นต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

5.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

การคัดสรรทรัพยากรบุคคล เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยการใช้ AI คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน และทำให้การคัดเลือกผู้สมัครจำนวนมากเป็นเรื่องง่ายขึ้น

6.ส่งเสริมกระบวนการผลิต

เทคโนโลยี AI ยังสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับธุรกิจได้ ด้วยการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดข้อบกพร่องที่เกิดระหว่างกระบวนการผลิต ช่วยให้อัตราการสูญเสียผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

7.บริหารจัดการบัญชีและการเงิน

การนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน จะช่วยลดการทำงานในขั้นตอนซ้ำ ๆ ของพนักงานลง และช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการบัญชีและการเงิน อีกทั้ง AI ยังสามารถแสดงสถานะทางการเงินขององค์กรได้แบบเรียลไทม์

เคล็ดลับการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจ
เคล็ดลับการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจ

เคล็ดลับ 5 ขั้นตอนในการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำ AI มาใช้กับธุรกิจของตน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี เรามีขั้นตอนมาแนะนำกัน

1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

สิ่งสำคัญประการแรกคือ องค์กรธุรกิจต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะนำ AI มาช่วยพัฒนาธุรกิจในด้านใด เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อจะได้เลือกฟังก์ชันของ AI มาใช้อย่างเหมาะสม 

ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ AI Chatbot ในการตอบแชตลูกค้า นำเสนอขายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   

2. เตรียมความพร้อมขององค์กร

แต่ก่อนจะเริ่มต้นการนำ AI มาใช้กับธุรกิจ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมขององค์กร โดยปัจจัยที่ต้องเตรียมให้พร้อม มีดังต่อไปนี้

  • ข้อมูล ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล เพื่อให้ AI พร้อมนำไปใช้งาน ดังคำกล่าวที่ว่า “ข้อมูลเป็นอาหารของ AI”
  • บุคลากร ควรมีทักษะการใช้งานและความพร้อมในการนำ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้งาน AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ และนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. เลือกโซลูชัน AI

ขั้นตอนในลำดับต่อมานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือการเลือกโซลูชัน AI โดยผู้ประกอบการควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการนำระบบ AI ที่เหมาะสมมาใช้ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กร

4. ปรับใช้โซลูชัน

เมื่อดำเนินการติดตั้งโซลูชัน AI เรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดอบรมการใช้งานให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับระบบ AI เหล่านั้น เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน และปรับตัวให้รับกับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ติดตามและประเมินผล

สิ่งสำคัญประการสุดท้ายที่ต้องทำคือ ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจของคุณต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมแกร่งให้ธุรกิจ ด้วยการนำ AI มาใช้ในองค์กรธุรกิจของคุณ เราขอแนะนำผู้ช่วย AI สำหรับองค์กร โดย Amity Solutions โซลูชันผู้ช่วยเสมือนจริงที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล

สนใจใช้บริการ ลงทะเบียนสอบถามได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ แล้วรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับได้เลย

ข้อมูลอ้างอิง

  1. AI ทางออกในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต. สืบค้นข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2566 จาก https://www.smartsme.co.th/content/230959
  2. 10 ฟังก์ชันทางธุรกิจที่ใช้งาน AI ได้จริงๆ. สืบค้นข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2566 จาก https://www.bangkokbanksme.com/en/business-functions-that-use-ai