Generative AI
Saruta Charunmethee
6
นาที อ่าน
July 13, 2023

เทคนิคการเขียน Prompt แชทบอทให้เพอร์เฟกต์

การเขียน Prompt จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แจกเทคนิคและวิธีการเขียนให้ได้ผลลัพธ์ตามคาด

ในยุคดิจิทัล แชทบอทกลายเป็นที่นิยมในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร และมอบประสบการณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หนึ่งในเครื่องมือที่จำเป็นคือ Prompt ซึ่งก็คือชุดคำสั่งที่สำคัญต่อกระบวนการสร้างแชทบอทเพื่อแสดงผลหรือคำตอบที่คุณต้องการ

หนึ่งโครงสร้างสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแชทบอท AI ด้วยตัวเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ หรือบน ChatGPT ทักษะการเขียน Prompt ในฐานะผู้ป้อนคำสั่งก็ควรให้ความสำคัญกับการเขียนคำสั่งที่ดีและถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตามความต้องการ

Prompt สำคัญต่อการชี้นำบทสนทนาและสร้างการโต้ตอบที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้

เมื่อนำมาทดลองกับ ASAP แชทบอทของเรา โดยนำ 2 ชุดคำสั่งที่มีใจความเดียวกัน แต่ต่างกันในด้านของการใช้คำหรือวลี เพื่อทดสอบผลลัพธ์ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

Prompt ที่ 1:

ผลลัพธ์ที่ 1:

บทสนทนา Chatbot

Prompt ที่ 2:

ผลลัพธ์ที่ 2:

สร้างแชทบอท คุยกับลูกค้า

จากที่เห็น Prompt ทั้งสองชุดข้างต้นแม้ว่าจะมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่ก็สร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างชัดเจน 

กฎทั่วไปที่ใช้กับ Prompt ทุกประเภทคือยิ่งคำสั่งชัดเจนและละเอียดมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์จะยิ่งแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

รู้หรือไม่ว่า…

Prompt นั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของการตอบสนองของแชทบอท ตัวอย่างเช่น prompt ประเภท "one-shot" ที่โต้ตอบตามตัวอย่างลักษณะคำตอบที่ระบุไว้ใน prompt อีกประเภทหนึ่งคือ แชทบอทประเภท “roleplay” ซึ่งสามารถสวมบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งได้ อย่างไรก็ตามแชทบอททั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นมีกระบวนการการเขียน prompt ที่เหมือนกัน

แนวทางจากผู้เชี่ยวชาญของเราที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุดเพื่อสร้าง prompt แชทบอทมีดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์: ระบุจุดมุ่งหมายของการสร้าง prompt แต่ละคำสั่ง รวมไปถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังในแง่ของรูปแบบ ประเภทหรือแม้แต่การใช้คำ
 • เข้าใจความรู้สึกผู้ใช้: กำหนดให้แชทบอทวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกผู้ใช้ เช่น จากการใช้คำในสถานการณ์นั้นๆ และโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม
 • กระชับและเข้าใจง่าย: คุณสามารถสั่งผู้ช่วย AI ให้โต้ตอบบทสนทนาให้กระชับและได้ใจความ อีกทั้งสามารถเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะและกำหนดให้อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นได้
 • ใช้ภาษาระดับสนทนา: หากคุณต้องการให้แชทบอทใช้สำนวนภาษาที่เป็นธรรมชาติ คุณสามารถกำหนด Prompt ให้ GPT โต้ตอบบทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ทางการจนเกินไป
 • กำหนดแนวทางคำสั่งชัดเจน: หากมีการดำเนินการที่ซับซ้อนหรือแชทบอทจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถกำหนดลักษณะคำตอบใน prompt เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำจากแชทบอทอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 • ปรับแต่ง prompt ตามลักษณะบุคคล: ปรับแต่ง prompt ให้เข้ากับบริบทและความชอบของผู้ใช้ในบางกรณี เช่นใช้ชื่อของผู้ใช้หรืออ้างอิงการติดต่อก่อนหน้าเพื่อให้ prompt ดูเป็นส่วนตัวและเชื่อมโยงกัน
 • เสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะ: เสนอทางเลือกหรือคำแนะนำให้ผู้ใช้ในกรณีที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถสร้างแนวทางการโต้ตอบและทำให้การสื่อสารราบรื่น บอกผู้ใช้ให้ขยายความหากข้อมูลหรือคำถามของผู้ใช้ไม่ชัดเจน
 • พิจารณากลยุทธ์การตลาด: คำนึงถึงถึงขั้นตอนการใช้งานแชทบอทและโอกาสหรือสถานการณ์ที่ผู้ใช้จะได้สื่อสารกับแชทบอท ควรสร้างตัว prompt ตามบริบทและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
 • ใช้ภาษาเชิงบวกและให้กำลังใจ: ใช้ภาษาเชิงบวกเพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ผลักดันให้ผู้ใช้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือทำธุรกรรม โดยแชทบอทควรให้ข้อมูลสนับสนุนอย่างถูกต้อง
 • ทดสอบและปรับปรุง: ทดสอบผลลัพธ์ prompt ของคุณเป็นประจำและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ มาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ระบุข้อปรับปรุงและดำเนินการตามที่เห็นสมควร
 • สร้างความต่อเนื่อง: สร้าง prompt ที่ทำให้บทสนทนาไหลไปได้อย่างราบรื่นโดยให้แน่ใจว่าแต่ละ prompt มีบทสนทนาที่สอดคล้องกันและน่าสนใจ

หลังจากนั้นก็กดบันทึก อัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม และย้อนกลับมาแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดและทำซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การดูแลรักษาแชทบอทด้วยการกลับมาแก้ไขและอัพเดตเป็นประจำนั้นสำคัญมาก เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เราคอยรักษามาตรฐานการทำงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานแชทบอทบนทุกแพลตฟอร์ม ลองอ่านเคล็ดลับการบำรุงรักษาแชทบอทเพิ่มเติมได้จากบทความนี้

เพื่อให้เห็นภาพ

ภาพประกอบด้านล่างอาจช่วยให้คุณเข้าใจง่ายขึ้น

วิธีสร้างพรอมต์ AI Chatbot
Prompt Engineering 101 by AmitySolutions

แชทบอทบางแพลตฟอร์มสามารถทำได้หลายหน้าที่ แชทบอท ASAP ของเราก็เช่นกัน โดยผู้ใช้สามารถสร้างและตั้งชื่อแชทบอทหรือผู้ช่วย AI แต่ละตัวตามจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างเป็นระบบ โดยแต่ละตัวสามารถใส่ fulfillment หรือเรียกง่ายๆ ว่าโจทย์ได้มากถึงสามข้อเพื่อป้องกันภาวะข้อมูลท่วมท้น

Prompt ที่เหมาะสมอาจใช้เวลาในการเขียน แต่ด้วย ASAP เราจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ หลังจากคุณอัปโหลดไฟล์ไปยัง 'ฐานข้อมูล' เรียบร้อยแล้วเพื่อให้แชทบอทสามารถเรียกดูข้อมูลได้ คุณสามารถทดสอบและปรับแต่งผู้ช่วย AI ของคุณได้ทันที และสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง