Kbank สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดี ลดขั้นตอนให้ง่ายกับพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทยใช้ Amity Bots เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ช่องทางการสื่อสารได้ง่ายขึ้นและช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลมากขึ้น ธนาคารกสิกรไทยสามารถให้คำนิยามใหม่ของประสบการณ์ทางการเงินและพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่กลายเป็นผู้นำเทรนด์

รับชมวีดีโอ

ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า KBank ซึ่งเดิมมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Thai Farmers Bank ก่อตั้งขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยนายโชติ ล่ำซำ องค์กรได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519

เผยความต้องการบริการทางการเงินที่ดีขึ้น

อุตสาหกรรมธนาคารและการเงินเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพในด้านบริการลูกค้าและพนักงาน จากความท้าทายนี้เอง ธนาคารกสิกรไทยก็ได้มองหาโซลูชันที่จะช่วยให้ลูกค้าจัดการกับการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตและความสามารถในการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น โซลูชันที่ดีที่สุดนั้นจะรวมแนวทางด้านดิจิทัลที่ซึ่งข้อมูลและการสนับสนุนขั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย

เชื่อมต่อลูกค้ากับข้อมูลที่ถูกต้อง

KBank เล็งเห็นความท้าทายนี้เป็นโอกาสได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับ Amity โดยการบูรณาการ Bots เข้ากับช่องทางการสื่อสารของ KBank เอง สำหรับช่องทางการติดต่อลูกค้าทั้งสองช่องทาง KBank ใช้บอทเพื่อโฆษณาแคมเปญและโปรโมชั่นให้กับลูกค้า เปลี่ยนจากเซ็กเมนต์เป็นบริการที่กำหนดเอง ดำเนินธุรกรรมและแจ้งเตือนการใช้จ่าย ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเชื่อมต่อลูกค้ากับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่มีพนักงานรับสาย

ด้วยการดำเนินการเหล่านี้ KBank ช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์จากเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนที่มีเสถียรภาพ สิ่งสำคัญที่สุดคือลูกค้าสามารถจัดการการเงินของลูกค้าได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจโดยไม่ต้องใช้เวลามากบนแพลตฟอร์ม

ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในและความพึงพอใจ

Kbank ยังใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Amity โดยการบูรณาการ Bots เข้ากับช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง (employee-centric channel) KBank ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อจัดการความรู้ภายในภายในองค์กร สร้างการจัดการผ่านแชทบอท รวมถึงออกประกาศต่าง ๆ ขององค์กร ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีส่วนร่วม (engagement) และความพึงพอใจมากขึ้น เพราะพวกเขามองว่าการเชื่อมต่อถึงกันนั้นง่ายขึ้น ค้นหาข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงสามารถจัดการทีมงานอื่น ๆ ได้

ปูทางไปสู่ประสบการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น

หลังจากที่เพิ่งเริ่มพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Kbank กำลังมองไกลสู่อนาคตที่จะช่วยให้ลูกค้าและพนักงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์ของพวกเขา

ในอนาคตข้างหน้า โซเชียลฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ Amity ให้บริการ เช่น วิดีโอฟีด และกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Kbank

อนาคตคือโลกแห่งโซเชียล และ Amity มุ่งหวังที่ให้บริการด้วยทรัพยากรทั้งหมดแก่บริษัทต่าง ๆ อย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ทั้งลูกค้าและพนักงานรู้สึกมีกำลังใจพร้อมเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ได้อย่างเต็มที่!