โรงพยาบาลศิริราช ไว้วางใจ Amity Social Cloud

โรงพยาบาลศิริราชใช้ Amity Social Cloud เพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรและช่วยให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิผลและมีความรับผิดชอบมากขึ้น การใช้ฟีเจอร์นี้ทำให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมปฎิสัมพันธ์กันของพนักงานและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานอีกด้วย

รับชมวีดีโอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕). ในปี พ.ศ. 2442 โรงเรียนแพทย์ของพวกเขาได้ก่อตั้งขึ้น โรงพยาบาลศิริราชได้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพระกรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากปวงชนชาวไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลและการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการสำหรับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้สืบเนื่องมาจากแผนกไอทีของพวกเขายังคงพึ่งพาการดำเนินการด้วยตนเองและขาดช่องทางการส่งข้อความภายในของตนเอง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมองหาวิธีแก้ปัญหาที่จะปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรและช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยด้วย


การสร้างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล

"โรงพยาบาลศิริราชมองเห็นโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับ Amity โดยผสานรวม Amity Social Cloud เข้ากับช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรของตนเอง

เมื่อใช้โมดูลนี้ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถสนทนาระหว่างกันโดยตรง ส่งรูปภาพและไฟล์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหมดอายุ นอกจากนี้ สถาบันยังสามารถถ่ายทอดข่าวสาร กิจกรรม และนโยบายไปยังทุกทีมหรือเฉพาะแผนก ทำให้พนักงานทราบข้อมูลตรงกันและได้รับแจ้งข้อมูลอัปเดตที่สำคัญทันท่วงที

สุดท้าย เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโมดูลนี้ โรงพยาบาลได้ย้ายเอกสารและลิงก์ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่เดียว ซึ่งแพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนที่มีข้อมูลต่างๆ ได้ ปรับเปลี่ยนจากกระดาษกองโตไปเป็นกระบวนการทางดิจิทัล โรงพยาบาลศิริราชสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมาก มีการจัดหาโซลูชันที่คำนึงถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก ซึ่งทำให้ผู้คนได้รับข้อมูล อัปเดต และควบคุมขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได้ "


ดำเนินการเพื่อให้กระบวนการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงพยาบาลศิริราชเพิ่งเริ่มเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล จึงมองไปสู่อนาคตที่จะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้นและเชื่อมต่อกับงานของตนได้ ฟีเจอร์โซเชียลอื่นๆ ที่ Amity มีให้ เช่น บอท วิดีโอ และฟีด จะทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความสามารถของพวกเขาในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริการลูกค้าของศิริราช

อนาคตคือการมีโซเชียลที่ดี และ Amity จะคอยที่จัดหาทรัพยากรทั้งหมดให้กับบริษัทต่างๆ เฉกเช่นที่จัดทำให้ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีกำลังใจที่จะส่งมอบงานที่ดีที่สุดของพวกเขา และกำลังเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อ่านเรื่องราวของลูกค้าเพิ่มเติม