ธนาคารทิสโก้ ใช้ Amity Bots เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงาน

ธนาคารทิสโก้ (TISCO Bank) ใช้ Amity Bots เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรและช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลในการทำงาน และยังสามารถรับทราบถึงข้อมูลได้มากขึ้น ด้วยการบูรณาการในส่วนนี้ บริษัทสามารถจูงใจพนักงานและพร้อมก้าวไปสู่อนาคตแห่งการเป็นผู้นำเทรนด์ด้านอุตสาหกรรมการเงิน

รับชมวีดีโอ

ธนาคารทิสโก้ให้บริการที่เกี่ยวกับธนาคารส่วนบุคคลทั้งด้านบริการฝากเงิน บัตรเครดิต ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ และบริการฝาก-ถอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Teller Machine: ETM) ธนาคารทิสโก้ เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET)

เผยความจำเป็นต่อการบูรณาการด้านองค์กรที่ดีขึ้น

อุตสาหกรรมธนาคารได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพและขาดทรัพยากรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง จากข้อเท็จจริงในประการนี้ ธนาคารทิสโก้ก็ได้มองหาโซลูชันที่จะช่วยให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและเข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น โซลูชันที่ดีที่สุดจะผนวกรวมแนวทางดิจิทัลที่การสื่อสาร ข้อมูล และการสนับสนุนสามารถบรรลุได้อย่างสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดาย

เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของพนักงาน

ธนาคารทิสโก้เล็งเห็นถึงความท้าทายนี้และพลิกเป็นโอกาสได้อย่างรวดเร็ว และยังตัดสินใจร่วมมือกับ Amity โดยการบูรณาการบอทเข้ากับแพลตฟอร์มที่ภายในองค์กรของพวกเขา

ด้วยการบูรณาการในส่วนนี้เอง ธนาคารทิสโก้สามารถให้บริการความรู้และทรัพยากรแก่พนักงานผ่านระบบการจัดการภายใน เตรียมการ onboard ตัวแทนขายใหม่ สื่อสารประกาศต่าง ๆ ภายในองค์กร และส่งข่าวสารอัปเดตด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ไปยังตัวแทนขาย เนื่องจากพนักงานมีความสามารถในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ได้ง่าย พวกเขาจึงสามารถรับผิดชอบงานได้ตามกำหนด หรือแม้กระทั่งแก้ไขข้อสงสัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ นอกจากนี้ ทีมงานยังสามารถสื่อสารประกาศสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นมากขึ้น

และท้ายที่สุด ในระดับทั่วไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจและสามารถบรรลุตามข้อกำหนดได้มากขึ้น โดยพบว่าง่ายต่อการจัดการงานที่ต้องอาศัยเวลา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามา อีกทั้งยังให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ

มุ่งเน้นการพัฒนาภายในองค์กรเพื่ออนาคตของการธนาคาร

เมื่อธนาคารทิสโก้ได้ใช้ประโยชน์จากบริการของ Amity เพื่อพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของตนแล้ว จึงเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้รับความพึงพอใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก ในอนาคตข้างหน้า โซเชียลฟีเจอร์อื่น ๆ จะช่วยให้ธนาคารทิสโก้ประสบกับการเติบโตรวมถึงโอกาสที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร การเป็นพันธมิตรร่วมกับ Amity ช่วยให้ธนาคารทิสโก้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าที่เคย!

ที่ Amity เราทำให้การนำโซเชียลฟีเจอร์ไปใช้งานนั้นเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณรวมเอาทรัพยากรที่ถูกต้องเหมาะสมเข้ากับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ คุณจะเห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่ให้การสนับสนุนแบรนด์และนำไปบอกต่อ (brand advocacy) ได้มากขึ้น ในขณะที่เราดำเนินขยายธุรกิจต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์และชุมชนดิจิทัลในเชิงบวกให้กับลูกค้า รวมถึงผู้ใช้งานของพวกเขา เพราะสุดท้ายแล้ว อนาคตคือโลกแห่งโซเชียล!

อ่านเรื่องราวของลูกค้าเพิ่มเติม