Generative AI
Touchapon Kraisingkorn
2
นาที อ่าน
June 5, 2024

ผลกระทบของ Generative AI Agent ในองค์กร

ภาพรวมของ Generative AI Agent ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงสำหรับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ซอฟต์แวร์ AI เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อวางแผน ปฏิบัติงาน และช่วยเหลือมนุษย์โดยการทำงานเฉพาะทาง

แม้ว่าจะมีศักยภาพที่น่าประทับใจ แต่การนำ gen AI มาใช้อย่างแพร่หลายยังเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากปัญหาคุณภาพข้อมูล ความไม่ไว้วางใจของพนักงาน และต้นทุนการนำไปใช้สูง บทความนี้จะสำรวจศักยภาพและบทบาทของเอเจนต์ gen AI ในองค์กร โดยอ้างอิงจากข้อมูลในรายงานล่าสุดของ McKinsey

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ Gen AI สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล จากรายงานล่าสุดของ McKinsey ระบุว่า Gen AI สามารถสร้างรายได้ถึง 2.6-4.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี จากการใช้งานมากกว่า 60 รูปแบบ Gen AI มีความสามารถในการเร่งกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยอาจประหยัดเวลาการทำงานได้มากถึง 60-70% ของชั่วโมงการทำงานทั่วโลกด้วยระบบอัตโนมัตินี้

มูลค่าที่แท้จริงที่จะได้รับจาก Gen AI นั้น จะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้และปฏิรูปการทำงานได้อย่างรวดเร็วแค่ไหน ถ้ายิ่งนำมาใช้ได้ไวเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น เพราะ Gen AI มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างมูลค่าและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจยุคใหม่

ผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

โดยเฉพาะในด้านการบริการลูกค้า Gen AI เทคโนโลยีนี้ช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น และยังช่วยเหลือพนักงานตอบคำถามได้แบบเรียลไทม์ จากการศึกษาพบว่า อัตราการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น 14% ต่อชั่วโมง ขณะที่ประหยัดเวลาจัดการปัญหาลดลง 9% ประโยชน์ที่ได้ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดเวลานี้ ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงพลังของ Gen AI ในการปฏิวัติงานบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

ความท้าทายในการนำมาใช้

อย่างไรก็ตาม การนำ Gen AI มาใช้ก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้าง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ Gen AI เป็นเรื่องสำคัญมาก จำเป็นต้องลงทุนด้านคุณภาพข้อมูล ความน่าเชื่อถือของ AI และการบริหารความเสี่ยง 

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ต้องปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานใหม่เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Gen AI ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญ ข้อมูลที่จะนำมาใช้กับ AI จะต้องอยู่ในรูปแบบและแหล่งที่เหมาะสม เพื่อให้ AI สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากองค์กรไม่สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้ดีพอ ก็อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก Gen AI ได้เท่าที่ควร การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจในหมู่พนักงานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้การนำ Gen AI มาใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง

กรณีศึกษา - Lenovo

ยกตัวอย่างความสำเร็จของ Lenovo ที่นำ Gen AI มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการลูกค้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Gen AI ของ Lenovo ช่วยเพิ่มความเร็วและคุณภาพในการผลิตโค้ดได้ 10-15% และสามารถจัดการกับ 70-80% ของปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ นอกจากนี้ Lenovo ยังพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงานและสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีอีกด้วย

กรณีของ Lenovo แสดงให้เห็นว่า หากมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมที่ดี องค์กรก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Gen AI ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานภายในและคุณภาพการให้บริการลูกค้า ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่กำลังพิจารณานำ AI มาปรับใช้ในองค์กร

แนวโน้มในอนาคต

ในอนาคต คาดว่า Gen AI จะพัฒนาไปสู่การเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น สามารถทำงานได้โดยแทบไม่ต้องพึ่งมนุษย์ นวัตกรรมด้านโครงสร้างความจำ ตรรกะ และการประเมินคำตอบจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ Gen AI ต่อไป

ธุรกิจต่างๆ กำลังเร่งนำเอา Gen AI มาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในอนาคตอันใกล้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆ จะสามารถปลดล็อคการใช้งานและความคุ้มค่าได้มากขึ้น นำไปสู่การใช้งานอัตโนมัติอย่างแพร่หลายรวมถึงคุณภาพการให้บริการก็ดีขึ้น

ถึงแม้การนำ Gen AI มาใช้จะมีความท้าทาย แต่เชื่อว่าองค์กรที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานอย่างมหาศาล ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจะสามารถใช้พลังของ Gen AI ในการขับเคลื่อนผลิตภาพและยกระดับคุณภาพการบริการได้อย่างแน่นอน

สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มของ McKinsey ได้ที่นี่

ทาง Amity Solutions ก็มีบริการ Generative AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นกัน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่