ChatGPT
Saruta Charunmethee
1
นาที อ่าน
March 1, 2024

Generative AI ช่วยลดการปล่อย Carbon Footprint ภาคองค์กร

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Generative AI เพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพื่อสังคม

Generative AI สร้างไอเดียช่วยลดการปล่อย Carbon Footprint
Generative AI สร้างไอเดียช่วยลดการปล่อย Carbon Footprint

เราเห็นเทคโนโลยี AI ช่วยวางแผนการเดินทาง วิเคราะห์การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และยังให้คำแนะนำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมันจะไม่หยุดแค่นั้น

ต้องขอบคุณสารคดีที่ได้ดูเมื่อวันก่อนซึ่งเกี่ยวกับการร่วมมือล่าสุดของ Google และสายการบินระดับโลกเพื่อช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบิน

เพราะจากที่ได้เห็น Generative AI ถูกนำเข้ามาใช้ในระบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ลูกค้าที่บริโภคด้วยความรับผิดชอบ เมื่อใช้ตัวกรอง "less emission only" ใน Google Flights เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน คุณสามารถเลือกเส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี Generative AI ในอุตสาหกรรมการบิน

ทั้งการให้ข้อมูลเที่ยวบินแบบเรียลไทม์หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร สายการบินชั้นนำมีระบบภายในที่เชื่อมโยงอย่างดีกับ AI เพื่อเสริมสร้างการทำงานรอบด้านของบริษัท

Generative AI ตอนนี้ได้ทำหน้าที่ประมวลราคาตั๋วเครื่องบินให้สอดคล้องกับความต้องการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ และหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดคือเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นคอนเทรล

เส้นคอนเทรล (Contrail) คืออะไร?

เส้นคอนเทรล (Contrail) คือเส้นเมฆหรือแถบควันที่ออกมาจากหางเครื่องบินในขณะบินอยู่บนท้องฟ้า

หากอธิบายในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ เส้นคอนเทรลเกิดจากไอน้ำที่ชื้นและระเหยจากเครื่องยนต์ ซึ่งไปผสมกับอากาศเย็นในชั้นบรรยากาศสูง การผสมนี้ทำให้เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วและการกลั่นตัวของน้ำฝน ซึ่งจะสร้างเมฆขาวที่มีลักษณะเป็นเส้นๆ ตามหลังเครื่องบิน

แล้วทำไมถึงเป็นปัญหา?

ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ในด้านของการบิน การเกิดเส้นคอนเทรลนี้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมถึง 35.3% ซึ่งเป็นการกักเก็บความร้อนไว้ในบรรยากาศของโลก โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงเย็น

นอกจากจะมีการรณรงค์ทั่วโลกแล้ว ไอเดียนี้ก็ช่วยนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทชั้นนำในวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบิน ส่งเสริมให้ก้าวไปข้างหน้าที่มีความหวัง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เราเอง

รวมถึงอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีทั้งหมดด้วย

เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับ Carbon Footprint คุณก็เช่นกัน

ความหมายของการเป็นผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในยุคปัจุบันคืออะไร?

ทุกวันนี้มีทางเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกได้

สำหรับองค์กร เราก็ต้องรับผิดชอบและตัดสินใจให้ดีเช่นกัน

เหมือน Google Flight’s Travel Impact Model และระบบติดตามอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราค้นหาเส้นทางที่ดีกว่าเพื่อการหลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ที่ไม่จำเป็น Generative AI ก็สามารถให้คำแนะนำที่ยั่งยืนให้ธุรกิจไปพิจารณาปรับใช้

"จุดประสงค์ไม่ใช่แค่การลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ แต่คือการคงการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์"

Amity ได้ทำตามเป้าหมาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2023 และเราจะพยายามต่อไป

องค์กรสามารถดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนได้ด้วยการใช้ Generative AI ดังนี้

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อัลกอริทึมของ Generative AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การผลิต และการแบ่งใช้พลังงานภายในองค์กร ด้วยการระบุแพทเทิร์น AI สามารถแนะนำวิธีการลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้

การปรับปรุงกระบวนการโซ่อุปทาน

Generative AI สามารถปรับปรุงกระบวนการโซ่อุปทานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเช่น เส้นทางการขนส่ง ปริมาณสต็อก และการทำงานของซัพพลายเออร์ โดยระบุข้อผิดพลาดและเสนอคำแนะนำ โดย AI สามารถช่วยองค์กรลดการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าได้

การติดตามและรายงาน Carbon Footprint

Generative AI สามารถตั้งระบบติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดการดำเนินงานขององค์กร โดยการผสมร่วมกับเซนเซอร์ IoT เมตรซมาร์ท และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การใช้ AI ช่วยวัดและติดตามการปล่อยก๊าซได้อย่างแม่นยำ ทำให้องค์กรสามารถระบุจุดที่ควรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเรื่องราวเส้นทางการช่วยลดโลกร้อนของเราเพิ่มเติมได้ที่นี่