Generative AI
Saruta Charunmethee
1
นาที อ่าน
September 7, 2023

แบรนด์ดิ้งสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร? แชทบอทต้องมีแบรนด์ดิ้งไหม?

ปัจจุบันธุรกิจใช้แบรนด์ดิ้งในการแสดงความเป็นตัวตน ผ่านผลิตภัณฑ์ สื่อ หรือแม้กระทั่งผู้ช่วย AI บนเว็บไซต์ อย่างมีนัยยะ

ในด้านการตลาด แบรนด์ต่างการแข่งขันในการชูอัตลักษณ์ของตน ผ่าน Brandingในทุกๆช่องทาง เพื่อสร้างภาพจำให้กับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการ

ทำไมความชัดเจนของแบรนด์ดิ้งถึงสำคัญ?

แบรนด์ดิ้งที่ชัดเจนนั้นสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ลูกค้าที่เห็นถึงความเสมอต้นเสมอปลายมักกลับมาซื้อสินค้าและบริการกับเจ้าเดิม

ผลวิจัยในปี 2019 พบว่า 67% ของลูกค้าจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากแบรนด์ที่เชื่อถือ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น แบรนด์ควรสร้างอัตลักษณ์ผ่านความสม่ำเสมอและวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

"ยิ่งตัวตนของแบรนด์ชัด ยิ่งมีโอกาสชนะคู่แข่ง"

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนการสร้างแบรนด์ดิ้ง?

ความสม่ำเสมอของแบรนด์ดิ้งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ รูปแบบ สี ตัวอักษร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ โทนเสียงและการใช้ถ้อยคำที่เด่นชัดและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

หากลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้าประจำที่ร้านเครื่องสำอาง ก็มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะจำโลโก้แบรนด์ได้ จำชุดที่พนักงานใส่ได้ และยี่ห้อเครื่องสำอาง

หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่แบรนด์ใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องบริการลูกค้าอื่นๆ ก็ควรมีแบรนด์ดิ้งไปในทางเดียวกัน

แบรนด์ดิ้งและบริการลูกค้า

ตั้งแต่การผสานแชทบอทเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของบริการลูกค้า การตลาดแชทบอทถือว่ายังสามารถผลักดันไปได้ไกลและเข้าถึงง่ายมากขึ้น

ตามบทความวิจัยในปี 2018 กล่าวว่า เนื่องจากมีการนำแชทบอทมาใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงทำให้แบรนด์ดิ้งของแชทบอทกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์

มีเพียงบริษัทใหญ่บางกลุ่มเท่านั้นที่ริเริ่มและประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลิกแชทบอทให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ แต่ในหลายกรณีก็ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะแชทบอทยังโต้ตอบเหมือนหุ่นยนต์ ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพแชทบอทต้องอาศัยปัจจัยทางด้านภาษา หน้าตาแพลตฟอร์มและประสบการณ์

วิธีสร้างบุคลิกภาพแชทบอทหรือผู้ช่วย AI

การกำหนดลักษณะนิสัยของแชทบอทควรสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้างแบรนด์ดิ้งให้น่าจดจำ 

บุคลิกภาพแชทบอทฝึกได้

ถ้าบริษัทประกันภัยต้องการสร้างแชทบอทที่มีลักษณะนิสัยเป็นเอกลักษณ์ ควรเริ่มอย่างไร?

allianz partner chatbot
แชทบอท Allianz Partners เปิดใช้งานในช่วงโควิด 19

Allianz Partners'  ได้ริเริ่มโปรเจ็กต์แอพควรกรองอาการป่วยออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเชื่อมระบบ CRM กับแชทบอท เพื่อลดภาระผู้ให้บริการทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของแบรนด์บนแพลตฟอร์ม

การใช้คำและลักษณะของบทสนทนาควรสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่แบรนด์สร้างขึ้นสำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สร้างชุมชนออนไลน์ และการมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้ป่วย

วิธีดังกล่าวนอกจากจะช่วยชูอัตลักษณ์แบรนด์แล้วยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคลากรการแพทย์และความเชี่ยวชาญด้านการบริการอีกด้วย

ยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว

การฝึกแชทบอทให้มีบุคลิกภาพสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจต้องใช้เวลาและการทดสอบระบบในระยะแรก เราจึงแนะนำให้ใช้ AI แชทบอทที่สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้เพียงแค่ป้อนคำสั่ง ในขณะที่ยังรักษาบุคลิกภาพและมาตรฐานของแบรนด์ได้ดี

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือหรือผู้ช่วยแชทบอทดังกล่าว ASAP ของเราคือคำตอบ เพราะ ASAP ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง GPTคือผู้ช่วย AI ที่จะช่วยคงอัตลักษณ์และเสียงแบรนด์ของคุณอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ แบรนด์ดิ้งจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากต้องการหาแรงบันดาลใจหรือไอเดียจากธุรกิจที่ลงมือทำจริงเพิ่มเติม คลิกที่นี่