Generative AI
Amity Solutions
2
นาที อ่าน
August 16, 2023

ชวนไปรู้จัก NLP AI คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรสำหรับองค์กร

NLP AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
 NLP AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 

ทำความรู้จัก NLP AI และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ในปัจจุบันการจะยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

NLP (Natural Language Processing) คือหนึ่งในเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งยังช่วยให้คนกับคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี NLP มาใช้ในธุรกิจ เราขอพาคุณไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นว่า NLP AI คืออะไร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างไร ตามไปดูกันเลย 

NLP คืออะไร?

NLP เป็นสาขาหนึ่งของ AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาที่อยู่ในรูปแบบของข้อความและเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังพูดคุยโต้ตอบได้คล้ายกับที่คนอีกด้วย

เทคโนโลยี NLP จึงนิยมนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ลดความยุ่งยากของกระบวนการทำงานในธุรกิจนั่นเอง

NLP มีความสำคัญสำหรับองค์กรอย่างไร?

NLP AI คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานขององค์กร โดยมีความสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์

NLP ช่วยให้การประมวลผลภาษาที่เป็นข้อความและเสียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความหมายของข้อความที่ซับซ้อน ทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและเสียง รวมถึงยังเข้าใจเจตนาและความรู้สึกของผู้ที่ส่งข้อความได้ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการสื่อสารตอบโต้กลับ สร้างความรู้สึกในการพูดคุยที่มีความเป็นธรรมชาติ ไม่ต่างจากการพูดคุยระหว่างคนด้วยกันเอง

ช่วยจัดระเบียบ วิเคราะห์ ข้อมูลขององค์กร

NLP ยังมีความสามารถในการจัดระเบียบเอกสารและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร ด้วยการคัดแยกหมวดหมู่คำ การตัดคำ วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและเสียง เพื่อให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

มีเวลาทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น

อีกหนึ่งความสำคัญในการนำ NLP เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจคือ ช่วยจัดการกับเอกสารที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถนำมาใช้อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับลูกค้า เมื่อลดเวลาดำเนินการไปด้านหนึ่ง จึงช่วยให้ผู้ประกอบการทุ่มเททรัพยากรบุคคลและเวลาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อสร้างผลกำไรที่ดีต่อไป

NLP AI ช่วยสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดี
NLP AI ช่วยสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดี

NLP นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

ผู้ช่วยเสมือนและแชทบอท

NLP สามารถนำมาใช้ในการสร้างแชทบอท โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่คอยพูดคุย และสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงการบันทึกรายละเอียดของคำสั่งซื้อ วัน เวลาในการสั่ง 

NLP ยังช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

ผู้ช่วยเสมือนช่วยค้นหาและวิเคราะห์เอกสาร

องค์กรธุรกิจยังสามารถนำเทคโนโลยี NLP มาใช้เป็นผู้ช่วยเสมือน ที่คอยช่วยค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาด้วยตนเองตามวิธีเดิม ๆ อีกต่อไป

เนื่องจากหนึ่งในความสามารถของ NLP และเทคโนโลยี AI คือการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ด้วยการทำความรู้จักชื่อเฉพาะในเอกสาร รวมถึงการทำความเข้าใจความหมายต่าง ๆ ในเอกสาร เพื่อจับคู่คำค้นหากับเอกสาร ซึ่งช่วยให้การค้นหาสะดวกขึ้น เพียงแค่ระบุคำค้นหาที่เป็นคำเฉพาะ วันที่ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อเข้าไปในระบบ ก็จะพบเอกสารที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย 

การวิเคราะห์ความรู้สึก

เทคโนโลยี NLP ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความในโซเชียลมีเดีย อีเมล แชท ที่ถูกส่งมาจากลูกค้า หรือว่าบทความรีวิวต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาใช้ในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือว่าการให้บริการ และช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

NLP ไม่เพียงช่วยให้ผู้ประกอบการรับมือกับความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วกว่าการตรวจสอบด้วยตนเอง แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ผู้ช่วยในการแปลภาษา

อีกหนึ่งความสามารถของเทคโนโลยี NLP คือการเป็นผู้ช่วยในการแปลข้อความและเสียงจากภาษาหนึ่งให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยมีการเรียบเรียงที่ทำให้เข้าใจง่าย เป็นภาษาที่คนใช้ในการสื่อสาร จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในทันที ช่วยรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

การป้องกันภัยคุกคามภายใน

เป็นเรื่องปกติที่องค์กรธุรกิจจะมีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับและไม่ต้องการให้คนนอกหรือพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ เทคโนโลยี NLP จึงมีระบบที่ช่วยในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลเหล่านั้นจากการโจรกรรมและความพยายามล้วงข้อมูล รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ เพื่อความปลอดภัยและรักษาข้อมูลสำคัญไว้ให้ดีที่สุดนั่นเอง

เชื่อว่าผู้ประกอบการคงได้เห็นแล้วว่า NLP AI คือตัวช่วยสำคัญที่ยกระดับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่ควรหามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่องค์กร 

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้ช่วย AI สำหรับองค์กรของคุณ เลือกใช้แพลตฟอร์ม Amity Solutions เพื่อสร้างผู้ช่วย AI ที่เหมาะกับเนื้องาน สร้างง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตอบสนองรวดเร็วและปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สนใจใช้บริการ ลงทะเบียนสอบถามได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ แล้วรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อกลับได้เลย