Industry
Touchapon Kraisingkorn
3
นาที อ่าน
June 27, 2024

หลักการสร้างความเชื่อมั่นให้ AI

AI มีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราอย่างก้าวกระโดด แต่เราต้องใช้มันอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ เพื่อให้คนทั่วไปเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ Microsoft ได้วางแนวทางการสร้าง AI ที่น่าเชื่อถือเอาไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส และความยุติธรรม บทความนี้จะสรุปหลักการสำคัญๆ พร้อมยกตัวอย่างที่เห็นภาพและนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้เข้าใจแต่ละประเด็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หลักการสำคัญของการออกแบบและใช้งาน AI

1.รับผิดชอบต่อผลลัพธ์

ผู้สร้างและใช้ระบบ AI ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตน ตัวอย่างเช่น หากระบบ AI ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพวินิจฉัยผู้ป่วยผิดพลาด นักพัฒนาและผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไข

2. ครอบคลุมทุกกลุ่มคน

AI ควรออกแบบให้ใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม เช่น ระบบรู้จำเสียงควรเข้าใจหลากหลายสำเนียงและภาษา เพื่อให้ทุกคนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบแบบนี้ช่วยลดอคติและทำให้ AI เป็นประโยชน์กับทุกคน

3. ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

ระบบ AI ต้องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย แม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง  เช่น รถยนต์ไร้คนขับต้องนำทางปลอดภัยในทุกสภาพอากาศต่างๆ และตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิด การทดสอบและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ AI ทำงานตามที่ตั้งใจไว้

รถยนต์ไร้คนขับที่ใช้ AI ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อม
รถยนต์ไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วย AI 

4. การอธิบายได้

ระบบ AI ควรอธิบายเหตุผลการตัดสินใจได้  ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ทางการเงินที่อนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครสินเชื่อควรให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเชื่อถือผลลัพธ์ของระบบ

5. ความยุติธรรม

ระบบ AI ไม่ควรเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ หรือศาสนา ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรต้องออกแบบให้ประเมินผู้สมัครตามทักษะและคุณสมบัติ ไม่ใช่เกณฑ์ที่มีอคติ การตรวจสอบเป็นประจำและเทคนิคการลดอคติมีความสำคัญต่อการรักษาความยุติธรรม

6. ความโปร่งใส

ทีมที่พัฒนา AI ต้องเข้าใจและเปิดเผยข้อมูลและวิธีการทำงานของ AI เช่น ในระบบทำนายอาชญากรรม ต้องรู้ที่มาของข้อมูลและหลักการคาดการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตอกย้ำอคติ ความโปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจ

7. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ระบบ AI ที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล ต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากนี้ การควบคุมการเข้าถึงควรทำให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ภาพประกอบของผู้หญิงนั่งบนโฟลเดอร์ที่ล็อคไว้ โดยมีหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงเฟืองและโล่ความปลอดภัย
AI ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มแข็ง ปกป้องข้อมูลสำคัญของผู้ใช้

วิธีทำให้คนกับ AI ทำงานร่วมกันได้ดี

1. เริ่มต้น

บอกให้ชัดว่า AI ทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ เช่น แชทบอทควรบอกว่าตอบคำถามแบบไหนได้ แบบไหนต้องส่งต่อให้คนจริงๆ แบบนี้จะช่วยให้คนเข้าใจและใช้งานได้ถูก ไม่คาดหวังเกินจริง และรู้สึกดีกับประสบการณ์การใช้งาน

2. ระหว่างการโต้ตอบ

ให้ข้อมูลที่ตรงจุด ไม่มีอคติ เช่น AI สอนหนังสือควรปรับเนื้อหาให้เหมาะกับวิธีเรียนของแต่ละคน เพื่อช่วยทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือรูปแบบการเรียนรู้แบบไหน AI ควรปรับตัวให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละคน

3. เมื่อผิดพลาด

แก้ไขง่าย ไม่ยุ่งยาก เช่น ถ้า AI นำทางผิด ก็ควรให้คนยกเลิกและแนะนำได้ทันที อธิบายด้วยว่าทำไมถึงผิด คนจะได้เข้าใจและยังเชื่อใจอยู่ การยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้กับ AI

4. เมื่อเวลาผ่านไป

จำสิ่งที่คนชอบ และเรียนรู้จากพฤติกรรม เช่น ผู้ช่วยส่วนตัวควรจำว่าเราชอบอะไร แล้วปรับให้เข้ากับเรา แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาโดยไม่ตั้งใจด้วย การปรับปรุงควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและโปร่งใส ให้ผู้ใช้รู้สึกว่าควบคุมได้

กรอบการทำงานของ AI ที่น่าเชื่อถือ

1. นักออกแบบ AI

ดูแลคุณภาพข้อมูล ลดอคติ และปรับระบบตรวจสอบ เช่น นักออกแบบ AI ด้านสุขภาพต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อหาความผิดพลาดหรืออคติที่อาจส่งผลต่อคนไข้ การทำงานนี้ช่วยให้ AI มีความแม่นยำและเป็นธรรม

2. ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ AI

กำกับดูแล AI ตรวจสอบการทำงาน และติดตามประสิทธิภาพ พวกเขาทำให้แน่ใจว่า AI เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและกฎหมาย เพิ่มความรับผิดชอบให้ระบบ ช่วยสร้างความมั่นใจว่า AI จะทำงานอย่างถูกต้องและโปร่งใส

มืออาชีพที่ดูแลการกำกับ AI ทำให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยกำกับดูแล AI

3. ผู้ใช้ทางธุรกิจของ AI

ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักออกแบบ โดยเน้นการตัดสินใจและผลกระทบจากอคติ เช่น ผู้ใช้ AI วิเคราะห์ตลาดควรรายงานความแตกต่างหรืออคติที่พบ ช่วยพัฒนาระบบให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมนี้ทำให้ AI ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากขึ้น

เครื่องมือและทรัพยากร

1. InterpretML

ชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ช่วยอธิบายการทำงานของ AI ทำให้นักพัฒนาเข้าใจและตีความการตัดสินใจได้ดีขึ้น สำคัญมากในวงการการเงินและสุขภาพ ที่ต้องเข้าใจเหตุผลของ AI อย่างชัดเจน

2. Fairlearn

ทำงานร่วมกับ Azure Machine Learning ช่วยประเมินและปรับปรุงความยุติธรรมของ AI มีตัวชี้วัดและภาพที่ช่วยนักพัฒนาหาและแก้ไขอคติ ทำให้ AI มีความเท่าเทียมมากขึ้น

บทสรุป

การใช้หลักการเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสร้าง AI ที่มีจริยธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นการทำให้ AI รับใช้มนุษย์ทุกคนอย่างรับผิดชอบและเท่าเทียม

การสร้างความเชื่อมั่นใน AI ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนักพัฒนา ผู้ใช้ และผู้กำหนดนโยบาย แม้จะท้าทาย แต่จำเป็นเพื่อสร้างอนาคตที่ AI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และน่าไว้วางใจสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ การสร้างความเชื่อมั่นใน AI นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เราต้องพร้อมปรับตัวและพัฒนาแนวทางให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม เพื่อให้ AI ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และน่าไว้วางใจ

ทาง Amity Solutions มีแบรนด์ชั้นนำมากมายที่ไว้ใจให้เราช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันความสำเร็จของธุรกิจ ลองอ่านเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าเราได้ที่นี่